×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik ve Enerji bölümü

Genel Bilgiler

Elektrik enerji sektörü, Global olarak değişen Pazar ve rekabet şartları sebebiyle sürekli ve hızlı bir gelişim göstermektedir. Çünkü insanların günlük yaşamındaki tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında; teknoloji kullanımı ve hizmet alımı ihtiyacı çok artmıştır. Ayrıca dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve ihtiyacın sürekli artması, elektrik enerjisine olan bağımlılığı giderek artırmaktadır. Bu anlamda elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve verimli kullanımı giderek daha da önemli hale gelmiştir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler bu ihtiyacı karşılamak için hızla ilerlerken, servis ve imalat anlamında yeni bir sektör ve istihdam alanı doğmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren dünya ölçeğinde firmalar ortaya çıkmıştır. Ve ürün çeşitliliği hızla artmıştır. Bunların yanı sıra sektördeki rekabet, gün geçtikçe daha yoğun bilgi kullanımı gerektirir hale gelmiştir.

Ülkemizde yaşam standartlarının yükselmesine bağlı olarak elektrik enerji sektöründe; üretim ve servis ağı anlamında gelecekte önemli yatırımlar olacağı, dolayısı ile istihdamda artışlar görüleceği tahmin edilmektedir.

Program; ulusal ve uluslar arası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, paydaşlar ve iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir. Bu süreç içerisinde, iş piyasasında meslek analizi yapılmış, meslek elemanlarının yeterlilikleri tespit edilmiş, tüm bu verilere göre program içerikleri oluşturulmuş ve dokümanları hazırlanmıştır.

Program mezunları, alternatif enerji kaynakları teknikeri olarak özel işyerleri kurup çalıştırabilecekleri gibi Tedaş, Türk Telekom, GSM şirketleri ve Enerji Üretim Santralleri ve endüstriyel otomasyon gerektiren birçok resmi ve özel kurumlarda iş bulabilmektedirler.

Yüksek öğretime devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise; Dikey Geçiş Sınavı ile kendi alanlarında YÖK’ün belirlediği fakültelere kayıt yaptırabilmektedirler. Bu fakültelere Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Teknoloji Fakülteleri vb. verilebilir.