×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Akademik Personel
Akademik Personel
Gıda İşleme Bölümü

Ad Soyad
: Öğr. Gör. Zeynep ARI
Görev
:
Telefon
: 42312 - 13115
E-Posta
: zeynepari@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Hatice BEKCİ
Görev
:
Telefon
: 42310
E-Posta
: haticebekci@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU
Görev
:
Telefon
: 42311
E-Posta
: handansapci@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
Görev
:
Telefon
:
E-Posta
: zekiyekocakaya@kayseri.edu.tr
Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Elektrik ve Enerji Bölümü