×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Akademik Personel
Akademik Personel
Gıda İşleme Bölümü

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Elektrik ve Enerji Bölümü

Ad Soyad
: Öğr. Gör. Şener POLAT
Görev
: Müdür Yardımcısı
Telefon
:
E-Posta
: senerpolat@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Görev
: Yüksekokul Müdürü
Telefon
:
E-Posta
: onurozsolak@kayseri.edu.tr
Ad Soyad
: Öğr. Gör. Dr. Mehtap YAVUZ
Görev
: Müdür Yardımcısı
Telefon
:
E-Posta
: mehtapyavuz@kayseri.edu.tr