×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Yönergeler
Yönergeler
 • Akademik Personel Görevlendirme Esasları Yönergesi İçin Tıklayınız.

            Akademik Personel Görevlendirme Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 • Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Bursluluk ve Sosyal Yardım Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi İçin Tıklayınız.

            Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu İçin Tıklayınız.

            Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

            Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Sözleşmesi İçin Tıklayınız.

            Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Puantaj Cetveli İçin Tıklayınız.

            Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi İçin Tıklayınız.

 • Kayseri Üniversitesi Öğrenci Kulüp veya Toplulukları Kurulma Ve Çalışma Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Özel/Özel Durumlu Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Muafiyet Sınavları Uygulama Esasları Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi İçin Tıklayınız.
 • Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi İçin Tıklayınız.