×
TUR
KAYÜ Anasayfa
MİSYON-VİZYON
MİSYON-VİZYON

Misyon

Mevcut Meslek Yüksekokulları arasında, Türkiye’de önde gelen paydaşların gereksinimleri doğrultusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip hızlı düşünebilen ve sorumluluk sahibi kalifiye eleman yetiştirilerek, alanında mezunları tercih edilen bir meslek yüksekokul olması sağlanarak bölge ve ülke yararına katkı sağlamaktır.

Vizyon

Yenilikçi ve yüksek kaliteli ön lisans eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetlerle desteklenmiş tecrübe ve pratiğe dayanan bilgi birikimli kişiler ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak bireyler yetiştirmek; toplum ve sanayide eksiklik duyulan ara elaman ihtiyacını karşılamak; teknik bilgi beceri ve bilimsel düşünceyle donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir.

YD-038 Yahyalı Meslek Yüksekokulu Misyon-Vizyonu