×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ALT KURULLAR-KOMİSYONLAR
ALT KURULLAR-KOMİSYONLAR
İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Komisyon Başkanı
Staj Komisyonu
Üye
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Üye
Burs Değerlendirme Komisyonu
Strateji Komisyonu
Veri Toplama ve Analiz
Program Geliştirme ve İyileştirme
Birim Değerlendirme Komisyonu
Birim Kalite Komisyonu
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu
Üye
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Üye
Akademik Teşvik Komisyonu
Üye
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Üye
Kurum İç Komisyonu
Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Onur ÖZSOLAK
Komisyon Üyeleri