×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Alt Kurullar - Komisyonlar
Alt Kurullar - Komisyonlar
İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Zeynep ARI
Komisyon Başkanı
Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU
Komisyon Başkanı
Burs Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hatice BEKCİ
Komisyon Başkanı
Strateji Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hatice BEKCİ
Komisyon Başkanı
Veri Toplama ve Analiz
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Zeynep ARI
Komisyon Başkanı
Program Geliştirme ve İyileştirme
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU
Komisyon Başkanı
Birim Değerlendirme Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Zeynep ARI
Komisyon Başkanı
Birim Kalite Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hatice BEKCİ
Komisyon Başkanı
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu
Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Komisyon Başkanı
Akademik Teşvik Komisyonu
Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Komisyon Başkanı
Kurum İç Komisyonu
Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Nihat YILMAZ
Komisyon Başkanı
Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU
Komisyon Üyeleri