×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ALT KURULLAR-KOMİSYONLAR
ALT KURULLAR-KOMİSYONLAR
İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Mustafa SALEP
Komisyon Başkanı
Staj Komisyonu
Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Şener POLAT
Komisyon Başkanı
Burs Değerlendirme Komisyonu
Strateji Komisyonu
Veri Toplama ve Analiz
Program Geliştirme ve İyileştirme
Birim Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Mustafa SALEP
Birim Kalite Komisyonu
Öğr. Gör. Şener POLAT
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu
Akademik Teşvik Komisyonu
Kurum İç Komisyonu
Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Mustafa SALEP