×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Gıda İşleme Bölümü
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

Yahyalı Meslek Yüksekokulu 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 27/03/2019 tarih ve 07 sayılı Senato Kararıyla kurulmuştur. Yahyalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojileri Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.